Nedan visas exempelbilder på karikatyrer

Prisbilden ligger mellan 400kr och 800kr i denna kategori beroende på hur mycket arbete som behöver läggas ner såsom färg,skuggning, detaljer etc...