Här ses exempel på porträttbilder

För en bild utförd på liknande sätt som exempelbilderna ligger priset mellan 400 och 600kr.