Här visas exempel på projektbilder

I denna kategori får priset diskuteras då mängden av händelser och detaljering är avgörande för hur mycket tid som kommer behövas för att färdigställa bilden.